Yangjiang Jiahong Economic Trading Ltd


Yangjiang Jiahong Economic Trading Ltd.

Add: Sanjiang Industrial Zone, Jiangcheng District, Yangjiang City, Guangdong Province

Contacts: CHAN Lark 

Tel: +86-662-3233955

Phone: +8618306629896

Fax: +86-662-3527555

E-mail: linsfactory@scissorslinsfactory.com